top of page

NOW-maatregel ook voor pensioen en vakantiebijslag

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) compenseert ook (deels) pensioen en mogelijk de opbouw van de vakantiebijslag. Werkgevers kunnen de tegemoetkoming vanaf vandaag aanvragen via uwv.nl.

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) – die de werktijdverkorting heeft vervangen – biedt organisaties die door de coronamaatregelen een omzetdaling hebben een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten. Een organisatie moet daarvoor te maken hebben met een acuut omzetverlies van minstens 20%. De tegemoetkoming kunnen werkgevers vanaf vandaag aanvragen bij UWV. Het omzetverlies moet plaatsvinden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 en gedurende 3 aaneengesloten kalendermaanden.

Fictieve opslag werkgeverslasten

Onder de loonkosten waarvoor werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen, vallen ook werkgeverspremies en pensioenbijdrages. Om dit snel te kunnen berekenen, gaat UWV uit van een fictieve opslag van 30% voor werkgeverslasten. Zijn de werkgeverslasten hoger, dan is er geen maatwerk mogelijk. De werkgever ontvangt met de tegemoetkoming ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (de maanden waarover de tegemoetkoming voor de loonsom wordt toegekend). In het voorschot worden werkgevers die vakantiebijslag reserveren hetzelfde behandeld als werkgevers die dat niet doen. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming is er mogelijk nog een correctie nodig voor betaalde of niet gereserveerde vakantiebijslag. De eventuele uitbetaling van de vakantiebijslag telt namelijk niet mee in de loonsom.

UWV keert binnen 4 weken voorschot uit Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van het socialeverzekeringsloon, dat is het brutoloon waarover de werkgever de werkgeverspremies berekent. Daarbij gaat UWV uit van de loonsom zoals werkgevers deze in januari 2020 doorgaven bij de loonaangifte. Later kijkt UWV bij de vaststelling van het definitieve bedrag naar de totale loonsom van de maanden maart, april en mei 2020.

UWV corrigeert de subsidie als de totale loonsom is gedaald ten opzichte van 3 keer de loonsom van januari 2020. Verder is belangrijk dat de tegemoetkomingen worden verstrekt tot een loon van maximaal € 9.538. UWV wil binnen 2 tot 4 weken 80% van het bedrag waar de werkgever recht op heeft als voorschot uitkeren. De werkgever zelf moet het volledige loon aan de werknemers blijven betalen.

Bron: RendementOnline

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page