top of page

Steun voor door coronacrisis getroffen dga's

Het kabinet trekt van alles uit de kast om ondernemers uit de brand te helpen in deze coronacrisis. Ook veel directeuren-grootaandeelhouders (dga's) zijn getroffen, maar het is niet altijd duidelijk of zij onder de noodmaatregelen vallen. Intussen meldt de Belastingdienst dat dga's tijdelijk een lager gebruikelijk loon mogen hanteren.

Dga’s hebben altijd een beetje een bijzondere positie in de wet- en regelgeving. Zij zijn namelijk aandeelhouder, directeur én werknemer van hun eigen bv. Dat maakt dat het niet altijd direct duidelijk is of zij onder de noodmaatregelen vallen die het kabinet aankondigt voor ‘werkgevers’ of ‘zelfstandigen’. Wat is nu de stand van zaken?

Dga vaak buiten de boot bij NOW-regeling De nieuwste noodmaatregel is de zogenoemde NOW-regeling. Daarmee neemt de overheid simpel gezegd de loonkosten over van ondernemingen en organisaties die acuut de omzet zien inzakken. De tegemoetkoming hangt af van het omzetverlies. Uit de bijbehorende documentatie blijkt dat dga’s in principe niet voor deze regeling in aanmerking komen. Zij vallen namelijk niet onder de definitie van werknemer die voor deze regeling wordt gehanteerd. Alleen dga’s die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen kunnen een NOW-aanvraag doen. Vaak is zo’n verzekering er niet, omdat dga’s juist in de wet zijn uitgezonderd van de verzekeringsplicht.

TOZO, noodloket en bijzonder belastinguitstel Verder is er nog de TOZO-regeling, die inkomenssteun en bedrijfskredieten regelt voor zelfstandigen. Het ministerie van Sociale Zaken meldt dat deze regeling in principe wél openstaat voor dga’s. Voorwaarde is dat zij voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar actief in de onderneming), dat de dga de volledige zeggenschap heeft (meer dan 50% van de aandelen) en financiële risico’s draagt. Ook moet de dga aannemelijk kunnen maken dat de bv nu geen salaris kan betalen.

Het noodloket voor een eenmalige gift van € 4.000 lijkt gewoon open te zijn voor dga’s, mits hun bv aan de algemene voorwaarden voldoet. Ook kunnen dga’s gebruikmaken van de fiscale hulpmaatregelen, zoals bijzonder uitstel van belastingbetaling.

Oproep: gebruikelijk loon tijdelijk niet toepassen Om de loonkosten voor dga’s te verlagen, roept de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) het kabinet op om tijdelijk geen rekening te houden met het gebruikelijk loon. Dit is het ‘gebruikelijke’ salaris dat een dga voor zijn werkzaamheden in de aangifte loonheffingen moet opnemen. Het standaardbedrag voor 2020 is € 46.000. De NOB pleit ervoor om de regeling tijdelijk buiten werking te stellen of in elk geval beperkt toe te passen. Zo ver is het nog niet, maar de Belastingdienst heeft inmiddels wel aangegeven dat dga's die in zwaar weer zitten tijdelijk een lager gebruikelijk loon mogen afspreken met hun bv. Zij kunnen dan aan het eind van het jaar het juiste gebruikelijk loon voor het hele jaar achteraf bepalen.

Bron: RendementOnline

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page