Voorwaarden bij het aanvragen van tegemoetkoming in loonkosten

De coronacrisis brengt stevige maatregelen met zich mee. Niet alleen rondom thuisisolatie, maar ook om ondernemingen overeind te houden. Een van de kabinetsmaatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Organisaties die door het coronavirus omzetverlies lijden, kunnen hierop een beroep doen. Grote kans dat (een deel van) de administratieve afhandeling daarvan op uw bordje komt. Dan is het goed om te weten wat u te wachten staat.

Op 17 maart trok de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de bestaande regeling Werktijdverkorting (WTV) met onmiddellijke ingang in. Werkgevers deden door de coronacrisis zo’n ongekend groot beroep op die regeling, dat het niet langer uitvoerbaar bleek.

Op hetzelfde moment dat de minister de regeling voor werktijdverkorting sloot, opende hij de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). U kunt hierop een beroep doen als uw organisatie door de coronacrisis omzetverlies verwacht te lijden. U ontvangt dan van UWV een tegemoetkoming in de loonkosten.

De nieuwe regeling geldt zowel voor grote als voor kleine ondernemingen. Iedere werkgever kan er een beroep op doen. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Dit is eerder dan de datum waarop de regeling is ingegaan, maar dat is geen probleem.

Voorwaarden voor tegemoetkoming Er gelden wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

  • U legt zich vooraf vast aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor werknemers. Dit geldt voor de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt.

  • U verwacht ten minste 20% omzetverlies te gaan lijden.

Denk aan een zakenhotel waarbij het aantal annuleringen drastisch is toegenomen en thuiswerken voor het personeel geen optie is. Of aan een standbouwer die zijn opdrachten geannuleerd ziet worden, omdat evenementen niet meer doorgaan. Het is overigens geen voorwaarde dat de werknemer stopt met werken. U spreekt zelf met de werknemer af of hij nog (thuis) werk verricht.

Lopende WTV-aanvragen worden automatisch omgezet De Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is tijdelijk in de plaats gekomen van de regeling voor werktijdverkorting (WTV). Als u voor 17 maart al een WTV-aanvraag had ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid (SZW), is dat geen probleem. De behandelaar zal deze aanvraag als een ingediende aanvraag voor de nieuwe regeling behandelen. Wel zal hij aanvullende informatie bij u opvragen.

De regeling voor werktijdverkorting is een regeling voor werkgevers die door buitengewone omstandigheden tijdelijk geen of minder werk voor (een deel van) hun werknemers hebben. Het gaat dan om omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Bijvoorbeeld na een brand of overstroming.

Uitzonderlijke situaties

Maar in sommige uitzonderlijke situaties zet de regering de regeling tijdelijk verder open. Zoals nu, bij de coronapandemie. Als een werkgever een vergunning heeft voor werktijdverkorting, kan hij bij UWV voor de niet-gewerkte uren een tijdelijke uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) aanvragen.

Na de behandeling van deze aanvraag, vergoedt UWV achteraf – na afloop van de vergunningsperiode – de uren die de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Nu de WTV is ingetrokken, moet u ook bij omzetverlies door andere oorzaken gebruikmaken van de nieuwe regeling NOW.

Aanvraag indienen Denkt u dat uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u een aanvraag indienen bij UWV. Kijk voor meer informatie op de website uwv.nl. De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen (vooraf) nadere voorwaarden worden gesteld.

De tegemoetkoming in de loonkosten kunt u niet alleen aanvragen voor vaste werknemers. De nieuwe regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft, bijvoorbeeld werknemers met een oproepcontract.

U kunt dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

De hoogte van het bedrag dat u ontvangt van UWV is afhankelijk van de terugval in omzet van uw onderneming. De tegemoetkoming bedraagt echter maximaal 90% van de loonsom van uw organisatie.

Voorbeelden Een paar voorbeelden hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.

  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.

  • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het is de bedoeling dat u tijdens de crisis 100% van het loon van de werknemers waarvoor u NOW heeft aangevraagd doorbetaalt. Tegelijkertijd zal UWV op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming verstrekken. Dat is in ieder geval 80% van het bedrag van de tegemoetkoming. Werknemers verbruiken met de regeling niet hun rechten op de Werkloosheidswet (WW), omdat de regeling losstaat van de WW.

Correctie Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Op het moment dat definitief is vastgesteld hoe hoog de tegemoetkoming is, bekijkt UWV of het voorschot te ruim of juist te beperkt was. U kunt dan een nabetaling of terugvordering verwachten. Er vindt ook een correctie plaats als er een daling van de loonsom is geweest.

Door de ontvangst van de tegemoetkoming heeft u uiteindelijk minder loonkosten, terwijl uw werknemers volledig in dienst blijven. Meestal zullen werknemers financieel dus weinig van de werktijdverkorting merken. Zij ontvangen gewoon hun salaris. Maar het is wel een manier waarop u hopelijk het omzetverlies van uw onderneming in crisistijd kunt verkleinen.

Bron: RendementOnline

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square