Flinke stijging van pensioenkosten werkgevers

Voor werkgevers kunnen de pensioenlasten behoorlijk gaan stijgen als zij geen maatregelen nemen. Dit komt onder meer door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd en de lage marktrente.

Werkgevers die het contract voor een eindloon- of middelloonregeling bij een pensioenverzekeraar verlengen, kunnen momenteel met een forse stijging van de kosten te maken krijgen. Voor organisaties waarvan het contract eind 2017 afloopt, stijgen de pensioenkosten mogelijk met meer dan 70% als de marktrente niet verbetert. Dit komt door een toename van de levensverwachting, een verlaging van de rekenrente en de ten opzichte van de rekenrente nog veel lagere marktrente. Die kostenstijging is echter wel te voorkomen.

Drie maatregelen tegen stijging pensioenpremies

De pensioenkosten bij een pensioenverzekeraar zijn met name te beïnvloeden door de inhoud van de pensioenovereenkomst met de werknemer te wijzigen. Drie mogelijke maatregelen hiervoor zijn:

Het versoberen van de eind- of middelloonregeling (al zal dit vaak niet genoeg zijn). Het onderbrengen van de eind- of middelloonregeling bij een pensioenfonds, dat in tegenstelling tot de verzekeraar pensioenen niet hoeft te garanderen en mag korten (tool). Een overstap naar een beschikbarepremieregeling; dit is de populairste maatregel. Organisaties die de pensioenovereenkomst willen wijzigen, moeten er rekening mee houden dat meestal de instemming van de ondernemingsraad en de werknemers benodigd is. Dit instemmings- en wijzigingstraject is intensief en dus is het verstandig om hier vroegtijdig mee te beginnen.

Wijzigingen door verhoging pensioenrichtleeftijd

Ook werkgevers die geen contract hoeven te verlengen, moeten een wijzigingstraject starten. Per 1 januari 2018 stijgt namelijk voor álle pensioenregelingen de pensioenrichtleeftijd van werknemers naar 68 jaar. Daardoor daalt de waarde van het pensioen (tools) en de daarvoor verschuldigde premie. Eind- en middelloonregelingen met een (actueel) opbouwpercentage boven de 1,535% respectievelijk 1,738% moeten worden aangepast, evenals beschikbarepremieregelingen. Ook voor deze wijzigingen zal doorgaans de instemming van de OR en de werknemers nodig zijn.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square