top of page

Bedrijven bezorgd over vervanging VAR

Veel bedrijven maken zich zorgen over de geplande vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA). De angst om achteraf loonheffingen te moeten gaan betalen voor zzp’ers leidt er nu al toe dat veel werkgevers druk bezig zijn de risico’s af te wentelen.

Als de Eerste Kamer met de vervanging instemt zal per 1 april de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers flink veranderen. Als na 1 april een arbeidsverhouding door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ‘schijnzelfstandigheid’ is de werkgever mede aansprakelijk. Bedrijven zijn bang dat zij achteraf loonheffingen moeten gaan betalen voor de zzp’ers die zij inhuren of dat sommige zelfstandigen alsnog als werknemer behandeld willen worden.

De Wet DBA stelt straks verplicht dat een zelfstandige bouwvakker zijn eigen gereedschap meeneemt. Wat als de bouwvakker zijn gereedschap vergeet en gereedschap van het bedrijf gebruikt om zijn werk te verrichten? Is er op dat moment ook sprake van schijnzelfstandigheid en wordt de opdrachtgever dan aansprakelijk gesteld? Deze onzekerheid zorgt voor veel onrust onder werkgevers. De Algemene Bond van Uitzendorganisaties (ABU) en belangenorganisatie ZZP Nederland zien dat bedrijven in de bouwsector hard op zoek zijn naar mogelijkheden om directe overeenkomsten met zelfstandigen te omzeilen.

Risico’s Fiscaal deskundigen en belangenorganisaties waarschuwen dat het zelfstandig ondernemerschap in twijfel getrokken kan worden als de opdrachtgevers en de zzp’ers geen rechtstreekse contracten meer met elkaar hebben. Het bemiddelingsbureau kan worden gezien als werkgever en indien die zijn verplichtingen zoals afdracht van loonbelasting en sociale lasten niet kan nakomen, is het alsnog de opdrachtgever die hiervoor beboet wordt.

“Een ander risico is dat zelfstandigen bij de rechter een dienstverband gaan afdwingen, om bijvoorbeeld na afloop van een opdracht toch recht te hebben op doorbetaling bij ziekte of een werkloosheidsuitkering”, zegt belastingadviseur Jan-Bertram Rietveld van EY.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page