Voorkom ketenaansprakelijkheid in vijf stappen

De Wet aanpak schijnconstructies heeft per 1 juli 2015 de regels voor de ketenaansprakelijkheid gewijzigd. Een werkgever kan proberen deze aansprakelijkheid te voorkomen middels een vijfstappenplan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseert werkgevers om vijf stappen te nemen om de kans op aansprakelijkheid voor onjuiste loonbetaling van andere werkgevers te minimaliseren:

  1. Inschrijving handelsregister De werkgever kan een opdrachtgever of -nemer controleren op een correcte inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een erkend buitenlands handelsregister. Vanaf 1 januari 2016 heeft de werkgever ook de optie om openbare gegevens van Inspectie SZW na te gaan.

  2. Aantonen eerlijke loonbetaling De werkgever kan aan de beoogde samenwerkingspartner vragen om aan te tonen dat hij het afgesproken loon betaalt. Aantonen is mogelijk via een speciaal certificaat of keurmerk.

  3. Fatsoenlijke prijs Een organisatie die een opdracht goedkoop kan uitvoeren, betaalt mogelijk zijn werknemers te weinig loon. Betaalt de werkgever een fatsoenlijke prijs voor een opdracht, dan is de kans op een eerlijke loonbetaling groter.

  4. Duidelijk contract De werkgever moet een helder contract opstellen met de opdrachtnemer of -gever en daarin verwijzen naar relevante wet- en regelgeving, cao-afspraken, procedures, keurmerken en codes. Hij doet er goed aan de regels ook voor andere schakels uit de keten te laten gelden.

  5. Nalevingsmaatregelen Het is belangrijk dat de werkgever maatregelen neemt als hij hoort dat de opdrachtnemer of -gever mogelijk het contract niet naleeft. De werkgever kan bijvoorbeeld de loonbetaling laten controleren en eisen dat de afspraken worden nagekomen.

Vijfstappenplan sluit ketenaansprakelijkheid niet uit

Het volgen van het vijfstappenplan geeft een werkgever niet de garantie dat een werknemer van een andere organisatie hem niet aansprakelijk kan stellen. Komt het tot een gerechtelijke procedure, dan zal de rechter meewegen of de werkgever nog andere inspanningen heeft verricht voor een eerlijke loonbetaling in de keten. Als maatregel om een aansprakelijkheidsstelling te voorkomen, kan de werkgever ook denken aan betaling via een g-rekening.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square