top of page

Schenkingsvrijstelling eigen woning moet een meerjaren plan zijn!

Het einde van 2014 nadert met rasse schrede en daarmee ook de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling tot € 100.000 ten behoeve van de eigen woning (EW). Deze regeling is per 1 oktober 2013 ingevoerd om de woningmarkt te stimuleren. De verwachting was dat ongeveer 20.000 schenkingen zouden worden gedaan. Inmiddels is de verhoogde vrijstelling meer dan 50.000 keer benut. Naar mijn mening, evenals een groot deel van de belangenorganisaties, doet de overheid er voor haar burgers, maar ook voor haar overheidsfinanciën goed aan om de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de EW en restschulden te continueren.

De NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) roerde zich met het argument dat het herstel van de woningmarkt te broos is en dat het daarom “dom” is om de regeling na een jaar al af te schaffen. Daarna berichtte de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), die graag zien dat de vrijstelling wordt verlengd, dat een Rotterdamse notaris een proefprocedure is gestart, daar de letterlijke tekst van de wet schenkingen die dit jaar zijn gedaan ten behoeve van verbeteringen en verbouwingen aan woningen na 1 januari 2015 niet uitsluit. De NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) heeft zich bij het standpunt van verlengen aangesloten, mede met het argument dat diverse banken wel degelijk een boeterente rekenen en niet de door de staatsecretaris beargumenteerde coulance aanhangen.

Alle drie de belangenvertegenwoordigers maken een argument vanuit hun eigen kijk op de zaak. Echter nergens hoor je het argument wat mijzelf het meest aanspreekt: dat het op de lange termijn voor de overheidsfinanciën veel voordeliger is als burgers eigen geld gebruiken om een woning te kopen of hun hypotheek af te lossen. Op de korte termijn zijn de belastinginkomsten lager, maar op langere termijn juist niet en de overheid moet zorgdragen voor de lange termijn van dit land.

Stel iemand betaalt 42% inkomstenbelasting, koopt een huis van € 200.000 en de ouders willen helpen met de EW. Dan kan nu de schenkingsvrijstelling worden toegepast. Het kind krijgt € 100.000 en leent € 100.000 bij de bank tegen 3%. Dat geeft de komende 30 jaar een gemiddelde netto maandlast van circa € 422. Een andere mogelijk is dat het kind € 100.000 van de ouders leent bijvoorbeeld tegen 5% rente en € 100.000 bij de bank tegen 3%. De ouders hebben dan de mogelijkheid om rentebedragen en aflossingen eventueel terug te schenken aan het kind. Indien de ouders dit doen dan zijn de gemiddelde netto maandlasten € 308. Dit geeft over de periode van dertig jaar een voordeel voor het kind van circa € 35.000. Na dit vijf jaar te hebben gedaan wordt de situatie al voordeliger en per saldo bereiken de ouders hetzelfde, ze schenken het kind € 100.000.

Dit is een kort voorbeeld, wat burgers en overheid direct al in de portemonnee voelen. De overheid heeft daarnaast veel meer verantwoordelijkheden. Burgers hebben een lagere schuld tegenover het onderpand dat ze bezitten, burgers met restschulden hebben meer opties van deze molensteen af te geraken en burgers kunnen makkelijker de stap van (sociale) huur naar een starterswoning maken.

De conclusie is eenvoudig: sta burgers toe om onbelast te blijven schenken ten behoeve van de EW. Vaak is over dat geld al meerdere malen belasting betaald en de meeste van deze schenkingen worden niet gedaan zonder een vrijstelling. Alleen de kortzichtigheid inzake de begroting over 2015 weerhoudt de overheid ervan een goedwerkende en een voor de algehele economie gunstige maatregel in stand te houden. Laat deze overheid een eerste teken geven dat zij wel degelijk een visie heeft, dat gelijk meer vertrouwen geeft in de aangekondigde vereenvoudiging van het inkomstenbelastingstelsel.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page