top of page

Het minimumloon per 2016

Vanaf 1 januari 2016 hebben medewerkers van 23 jaar en ouder met een voltijddienstverband recht op een minimumloon van € 1.524,60 bruto per maand. Het minimumloon is in de eerste helft van volgend jaar 1,1% hoger dan het huidige minimumloon. Nu bedraagt het minimumloon € 1.507,80.

Het wettelijk minimumloon is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 bedraagt het minimumloon € 1.524,60 bruto per maand. Dit is 1,1% hoger dan het huidige minimumloon.

Het minimumloon per uur

Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in uw branche of organisatie als volledige werkweek geldt. Hier komt mogelijk verandering in, maar tot het zover is, bepaalt u het uurloon dat u minstens moet uitbetalen, door het weekloon uit de onderstaande tabel te delen door het aantal uren per week dat in uw organisatie als volledig dienstverband geldt. Let er daarbij op dat u door afronding niet onder het minimumloon uitkomt.

Verplichtingen uitbetaling minimumloon per 2016

Door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies verandert per 1 januari 2016 de manier waarop u het loon van werknemers mag uitbetalen. U bent dan namelijk verplicht om minimaal het netto-equivalent van het brutominimumloon giraal uit te betalen. Inhoudingen en verrekeningen mogen dan alleen nog plaatsvinden op dat gedeelte van het loon dat boven het wettelijk minimum ligt. Zorg dat u daarop bent voorbereid !

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page