Ontheffing administratieplicht BTW eerder

Ondernemers die gebruikmaken van de kleine ondernemingsregeling (KOR) kunnen ontheffing krijgen voor hun administratieve verplichtingen vanaf de dag waarop het verzoek is ingediend. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën recent goedgekeurd.

Startende ondernemers die weinig BTW moeten afdragen kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van de KOR. Het gaat om ondernemers die op jaarbasis minder dan € 1.883 moeten afdragen. Ze krijgen dan korting op het te betalen BTW-bedrag. Is het af te dragen bedrag € 1.345, dan betalen ze zelfs helemaal geen BTW. In dat geval kunnen ze ook ontheffing aanvragen van de administratieve verplichtingen voor de BTW.

Ontheffing administratieplicht

Een dergelijk verzoek kunnen ondernemers schriftelijk indienen bij hun lokale belastingkantoor. Ze moeten dan aannemelijk maken dat ze in de komende jaren ook niet verwachten dat ze meer dan € 1.345 aan BTW moeten afdragen. Na goedkeuring gaat de ontheffing in per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het verzoek is gedaan.

Ontheffing met terugwerkende kracht

  • Weekers heeft nu goedgekeurd dat de ontheffing al geldt vanaf de dag van het verzoek zelf, mits:

  • Na toepassing van de KOR over het jaar waarin het verzoek is ingediend geen BTW meer voldaan hoeft te worden.

  • De ondernemer over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen melding heeft gemaakt van BTW op de door hem uitgereikte facturen.

  • De ondernemer over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen aanspraak maakt op teruggaaf van BTW.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square